به جهت سیاست های امنیتی نام کاربری به کد ملی تغییر یافته و جهت ورود به سامانه کد ملی ثبت شده در اطلاعات شخصی را وارد نمایید

اطلاعات کلی

91000006
به جهت سیاست های امنیتی نام کاربری به کد ملی تغییر یافته و جهت ورود به سامانه کد ملی ثبت شده در اطلاعات شخصی را وارد نمایید
برای ورود به سیستم لطفاً کد ملی و اسم رمز خود را در کادر پایین وارد نموده و دکمه ورود به سیستم را کلیک کنید. چنانچه کلمه عبور خود را فراموش کرده اید با استفاده از گزینه "کلمه عبور خود را فراموش کرده ام" زیر دکمه "ورود به سامانه" جهت دریافت رمز جدید توسط ایمیل ثبت شده در سامانه اقدام فرمایید. توجه: به جهت سیاست های امنیتی نام کاربری به کد ملی تغییر یافته و جهت ورود به سامانه کد ملی ثبت شده در اطلاعات شخصی را وارد نمایید. همچنین برای پژوهشگران خارجی ثبت شده در سامانه همچنان نام کاربری تعریف شده معتبر می باشد.

اطلاعات تفصیلی

شما اجازه مشاهده این فرم را ندارید