اشکال در ایمیل سامانه... به جهت اشکال در سیستم ایمیل دانشگاه امکان ارسال ایمیل مقدور نمی باشد، لطفا در مواقع فراموشی رمز موقتا به کارشناسان معاونت پژوهشی در دانشکده ها مراجعه و نسبت به دریافت رمز عبور خود به صورت تلفنی اقدام نمایید. لطفا جهت مشاهده متن کامل خبر کلیک نمایید.

اطلاعات کلی

91000001
اشکال در ایمیل سامانه... به جهت اشکال در سیستم ایمیل دانشگاه امکان ارسال ایمیل مقدور نمی باشد، لطفا در مواقع فراموشی رمز موقتا به کارشناسان معاونت پژوهشی در دانشکده ها مراجعه و نسبت به دریافت رمز عبور خود به صورت تلفنی اقدام نمایید. لطفا جهت مشاهده متن کامل خبر کلیک نمایید.
اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان عزیز و همکاران گرامی... با توجه به اشکال در سرور ایمیل دانشگاه، موقتا ارسال ایمیل های سامانه متوقف شده است لطفا در خصوص فراموشی رمز عبور موقتا به کارشناسان معاونت پژوهشی در دانشکده ها مراجعه و نسبت به دریافت رمز عبور خود به صورت تلفنی اقدام نمایید. با تشکر معاونت تحقیقات و فناوری
12:54:30
1394/10/02
 

اطلاعات تفصیلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد