*** رفع اشکال در ایمیل سامانه *** به اطلاع کاربران گرامی می رساند مشکل ارسال ایمیل سامانه برطرف شده و برای درخواست فراموشی رمز عبور و نام کاربری از طریق سامانه اقدام نمایید. *** رفع اشکال عدم ذخیره اطلاعات *** در مواردی که دکمه های عملیاتی و یا دکمه ذخیره در صفحات سامانه به درستی عمل ننمودند با فشردن همزمان کلید های CTRL+F5 یک بار صفحه باز را مجددا بارگزاری نمایید تا مشکل برطرف گردد.

اطلاعات کلی

91000001
*** رفع اشکال در ایمیل سامانه *** به اطلاع کاربران گرامی می رساند مشکل ارسال ایمیل سامانه برطرف شده و برای درخواست فراموشی رمز عبور و نام کاربری از طریق سامانه اقدام نمایید. *** رفع اشکال عدم ذخیره اطلاعات *** در مواردی که دکمه های عملیاتی و یا دکمه ذخیره در صفحات سامانه به درستی عمل ننمودند با فشردن همزمان کلید های CTRL+F5 یک بار صفحه باز را مجددا بارگزاری نمایید تا مشکل برطرف گردد.
اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان عزیز و همکاران گرامی... رفع اشکال در ایمیل سامانه... به اطلاع کاربران گرامی می رساند مشکل ارسال ایمیل سامانه برطرف شده و برای درخواست فراموشی رمز عبور و نام کاربری از طریق سامانه اقدام نمایید. همچنین در مواردی که دکمه های عملیاتی و یا دکمه ذخیره در صفحات سامانه به درستی عمل ننمودند با فشردن همزمان کلید های CTRL+F5 یک بار صفحه باز را مجددا بارگزاری نمایید تا مشکل برطرف گردد. با تشکر معاونت تحقیقات و فناوری
 

اطلاعات تفصیلی

کاربر جاری اجازه دسترسی به این امکان در این مرحله را ندارد