ورود به سامانه

براي ورود به سيستم لطفاً کد ملي و اسم رمز خود را در کادر پايين وارد نموده و دکمه ورود به سيستم را کليک کنيد. چنانچه کلمه عبور خود را فراموش کرده ايد با استفاده از گزينه "کلمه عبور خود را فراموش کرده ام" زير دکمه "ورود به سامانه" جهت دريافت رمز جديد توسط ايميل ثبت شده در سامانه اقدام فرماييد. توجه: به جهت سياست هاي امنيتي نام کاربري به کد ملي تغيير يافته و جهت ورود به سامانه کد ملي ثبت شده در اطلاعات شخصي را وارد نماييد. همچنين براي پژوهشگران خارجي ثبت شده در سامانه همچنان نام کاربري تعريف شده معتبر مي باشد.