• متوقف کردن اجرای سامانه روند و راه اندازی سامانه پژوهان ... لطفا جهت مشاهده متن کامل خبر کلیک نمایید.

  • پژوهشگر محترم: جهت استفاده بهینه تر از سامانه پژوهان خواهشنداست ازمرورگرهای بروز شده (انتخاب اول-Chrome) و یا (انتخاب دوم-Firefox) استفاده نمایید. سپاسگزاریم.

  • متوقف کردن اجرای سامانه روند و راه اندازی سامانه پژوهان ... لطفا جهت مشاهده متن کامل خبر کلیک نمایید.